Chủ nghĩa Khắc kỷ cho 365 ngày (2)

chu-nghia-khac-ky-cho-365-ngay-2

LO LÀM TỐT PHẦN VIỆC CỦA BẠN ĐI  

LO LÀM VIỆC CỦA BẠN ĐI  

 “Cho dẫu bất kỳ ai có nói hay làm gì, về phần tôi thì cứ phải sống cho tốt đã. Tương tự như cách mà một viên lục bảo ngọc hay vàng hay tím lúc nào cũng có thể tuyên bố: ‘Cho dẫu mấy đứa khác có nói hay làm gì, tôi vẫn phải là chính mình và thể hiện màu sắc thật của tôi.’” 

  —MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 7.15 

Các nhà Khắc kỷ tin rằng mọi người, động vật và đồ vật đều có một mục đích hay một vị trí trong giới tự nhiên. Ngay cả trong thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, người ta đã lờ mờ nhận ra thế giới này bao gồm hàng triệu triệu nguyên tử tí hon. Chính quan điểm này—nhận thức về một vụ trụ kết nối với nhau—đã củng cố cảm nhận của họ rằng mỗi người và mỗi hành động là một phần của một hệ thống lớn hơn. Ai ai cũng có một công việc—một bổn phận cụ thể. Thậm chí những kẻ làm chuyện xấu—họ cũng đang làm công việc ‘đóng vai ác’ của mình vì cái ác là một phần của cuộc sống. 

Phần quan trọng nhất của hệ thống này là niềm tin rằng bạn, một môn đồ tìm đến Chủ nghĩa Khắc kỷ, có một công việc tối quan trọng là: trở nên thiện lành! Trở nên khôn ngoan. “Giữ được cái phẩm chất con người mà trường phái triết học đó muốn biến chúng ta thành.” 

Hãy lo làm công việc ngày hôm nay của bạn đi. Dẫu chuyện gì xảy ra, dẫu người khác có làm gì, hãy lo làm tốt việc của bạn. Trở thành người tốt đẹp.

Trích The Daily Stoic của Ryan Holiday

menu
menu