Sự thật

su-that

Khi ai đó nói với bạn rằng, “Tôi yêu bạn” và bạn nghĩ, “Oh, hẳn là mình hấp dẫn lắm đây”, đó là một sự ảo tưởng.

Khi ai đó nói với bạn rằng, “Tôi yêu bạn” và bạn nghĩ, “Oh, hẳn là mình hấp dẫn lắm đây”, đó là một sự ảo tưởng. Đó không phải sự thật. Hay khi ai đó nói, “Tôi ghét bạn”, và bạn cảm thấy, “Ôi không, Chúa ơi, tôi biết mà, tôi là kẻ đáng ghét”, đó cũng không phải là sự thật. Chẳng có suy nghĩ nào trong những thứ ở trên là thật. Chúng là lớp màn bao phủ lên thực tế. Khi một người nói, “Tôi yêu bạn”, họ đang nói về chính họ, không phải bạn. Khi người đó nói, “Tôi ghét bạn”, họ cũng chỉ đang nói về chính mình. Những gì người khác cảm nhận là việc của họ.
—Adyashanti ‪#‎ThingsThatMakeYouGoHmm‬

 Dịch: Hoàng Dung

 

Drawing by Matthew McHugh

menu
menu