Bài viết của tác giả: Hoàng Dung
su-ghe-tom-tao-nen-loai-nguoi

Sự ghê tởm tạo nên loài người

access_timeDec 15, 2016 personHoàng Dung

Sự ghê tởm khiến loài người hợp tác xây dựng nên các nền văn minh

menu
menu