Từ khóa: Ám thị
nhan-thuc-va-am-thi

Nhận thức và Ám thị

access_timeJun 21, 2017 personRubi

Ám thị xảy ra khi thông điệp, hoặc ý nghĩ ở dưới ngưỡng tuyệt đối, ngưỡng kích thích của nhận thức, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động.

menu
menu