Từ khóa: Vũ khúc cơn giận
sach-dich-vu-khuc-con-gian-ket-thuc

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (Kết thúc)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Khi chúng ta không ưu tiên dồn năng lực cảm xúc của mình vào việc giải quyết những vấn đề của mình, chúng ta sẽ đổ năng lực ấy vào việc ôm đồm những vấn đề của kẻ khác.

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-7

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 7)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Tự lãnh trách nhiệm về bản thân không chỉ có nghĩa là phải làm sáng tỏ cái “tôi” mà thôi, còn phải biết quan sát và thay đổi phần đóng góp của mình trong mối liên hệ bị sa lầy đó.

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-6

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 6)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Cơn giận của chúng ta là một dụng cụ hữu hiệu để cải thiện mối liên hệ, nếu chúng ta tin chắc và nhớ luôn rằng nó giúp chúng ta hiểu biết thêm về chính mình chớ không phải về người khác.

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-3-2

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 3.2)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Kẻ rượt đuổi - Người lảng tránh: Một điệu múa rất xưa

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-3-1

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 3.1)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Khi nổi giận mà chẳng đi đến đâu.

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-2-2

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 2.2)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Vấn đề nghiêm túc nhất trong những vấn đề nghiêm túc về cơn giận chính là: sự từ bỏ bản ngã.

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-2-1

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 2.1)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Biện pháp cũ, biện pháp mới và biện pháp đối phó

sach-dich-vu-khuc-con-gian-chuong-1

[Sách dịch] Vũ Khúc Cơn Giận (chương 1)

access_timeMay 18, 2017 personRubi

Hướng dẫn phụ nữ thay đổi những nếp quan hệ mật thiết

menu
menu