{#362
 +"articles": array:4 [
  0 => {#377
   +"id": "mq1RYXsMR"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Lý do các tỷ phú yêu thích thức dậy lúc 4h sáng: Não thành miếng 'bọt biển', giúp họ có lợi thế hơn hẳn người thường"
   +"slug": "ly-do-cac-ty-phu-yeu-thich-thuc-day-luc-4h-sang-nao-thanh-mieng-bot-bien-giup-ho-co-loi-the-hon-han-nguoi-thuong"
   +"description": "Bí mật về thói quen dậy sớm của nhiều triệu phú và tỷ phú đã được giải đáp: Não bộ của họ biến thành một miếng "bọt biển"!"
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/150226685_1518666251662390_2708245584757169564_n.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "10"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-03-02T13:54:26Z"
   +"updated_at": "2021-03-02T14:17:11.61Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#363
    +"id": "10"
    +"name": "Thể Chất"
    +"seo_title": "Trắc Nghiệm Thể Chất"
    +"seo_description": ""
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:5 [
     0 => "sức khỏe"
     1 => " tinh thần"
     2 => " căng thẳng"
     3 => " lo âu"
     4 => " stress"
    ]
    +"slug": "the-chat"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  1 => {#373
   +"id": "8QEi5asMR"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Bộ não của Phật - Hiểu về sự nhạy cảm của não bộ với khổ đau và cách thực hành chánh niệm để loại trừ khổ đau"
   +"slug": "bo-nao-cua-phat-hieu-ve-su-nhay-cam-cua-nao-bo-voi-kho-dau-va-cach-thuc-hanh-chanh-niem-de-loai-tru-kho-dau"
   +"description": "Bộ não của Phật được nhìn dưới góc độ khoa học tại sao lại có đau khổ, tại sao chúng ta và cần thực hành thiền tập để điều khiển tâm của mình dựa trên khoa học thần kinh."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/919c55a3-b6e1-48cd-99c2-0d22585476ea-scaled(1).jpeg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-27T08:45:17Z"
   +"updated_at": "2021-03-02T14:25:27.763Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#367
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  2 => {#366
   +"id": "f9v2RJyGg"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Mối liên hệ giữa Tâm và Não và Cách dùng Tâm để kích động Não"
   +"slug": "moi-lien-he-giua-tam-va-nao-va-cach-dung-tam-de-kich-dong-nao"
   +"description": "Dùng Tâm thay đổi não và dùng não để thay đổi Tâm Dựa trên giả định của Hebb rằng các hoạt động của Tâm tạo ra những cấu trúc não bộ, tình cảm có thể để lại dấu ấn và ‘nặn hình’ (sculpt) tế bào não bộ."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/146465733_1512044812324534_6367785944218229508_n.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-26T10:42:39Z"
   +"updated_at": "2021-03-14T09:28:55.802Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#364
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  3 => {#378
   +"id": "1477"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": false
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Trong não trẻ lớp một có gì?"
   +"slug": "trong-nao-tre-lop-mot-co-gi"
   +"description": "Các nhà thần kinh học cho ta thấy sự phi thường ở não một trẻ lớp 1. Sự phi thường ấy lại phụ thuộc vào… ta."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/images/400f3316_jpg.jpeg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 0
   +"is_hot": 0
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": ""
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2020-10-27T07:57:15Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T10:57:05.053Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#371
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
 ]
 +"loadmore": false
 +"tag": {#380
  +"id": "EaR0m2yGg"
  +"name": "bộ não"
  +"slug": "bo-nao"
  +"encrypt": "YuG7mSBuw6Nv"
 }
}