{#383
 +"articles": array:6 [
  0 => {#377
   +"id": "8QEi5asMR"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Bộ não của Phật - Hiểu về sự nhạy cảm của não bộ với khổ đau và cách thực hành chánh niệm để loại trừ khổ đau"
   +"slug": "bo-nao-cua-phat-hieu-ve-su-nhay-cam-cua-nao-bo-voi-kho-dau-va-cach-thuc-hanh-chanh-niem-de-loai-tru-kho-dau"
   +"description": "Bộ não của Phật được nhìn dưới góc độ khoa học tại sao lại có đau khổ, tại sao chúng ta và cần thực hành thiền tập để điều khiển tâm của mình dựa trên khoa học thần kinh."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/919c55a3-b6e1-48cd-99c2-0d22585476ea-scaled(1).jpeg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-27T08:45:17Z"
   +"updated_at": "2021-03-02T14:25:27.763Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#363
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  1 => {#373
   +"id": "f9v2RJyGg"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Mối liên hệ giữa Tâm và Não và Cách dùng Tâm để kích động Não"
   +"slug": "moi-lien-he-giua-tam-va-nao-va-cach-dung-tam-de-kich-dong-nao"
   +"description": "Dùng Tâm thay đổi não và dùng não để thay đổi Tâm Dựa trên giả định của Hebb rằng các hoạt động của Tâm tạo ra những cấu trúc não bộ, tình cảm có thể để lại dấu ấn và ‘nặn hình’ (sculpt) tế bào não bộ."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/146465733_1512044812324534_6367785944218229508_n.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-26T10:42:39Z"
   +"updated_at": "2021-03-14T09:28:55.802Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#367
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  2 => {#366
   +"id": "1235"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": false
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Khoa học của ham muốn"
   +"slug": "khoa-hoc-cua-ham-muon"
   +"description": "Một nhà thần kinh học đã thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về ham muốn"
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/images/1_desire_bg_Wanting_jpg.jpeg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 0
   +"is_hot": 0
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": ""
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2020-11-03T08:00:09Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T08:08:00.586Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#364
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  3 => {#378
   +"id": "1447"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": false
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Các chất bổ sung giúp tăng cường trí não: Một hướng dẫn cơ bản về Nootropics (thuốc hưng trí)"
   +"slug": "cac-chat-bo-sung-giup-tang-cuong-tri-nao-mot-huong-dan-co-ban-ve-nootropics-thuoc-hung-tri"
   +"description": "Khoa học thần kinh đã có những khám phá mà chúng ta có thể sử dụng để cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung, sự tỉnh táo và khả năng nhận thức chung."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/images/mech_jpg.jpeg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 0
   +"is_hot": 0
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": ""
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2020-10-12T09:24:51Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T08:09:59.146Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#371
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  4 => {#362
   +"id": "1072"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": false
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Tình dục và Bộ não: Khoa học thần kinh có thể sớm thay đổi tất cả các mối quan hệ của chúng ta"
   +"slug": "tinh-duc-va-bo-nao-khoa-hoc-than-kinh-co-the-som-thay-doi-tat-ca-cac-moi-quan-he-cua-chung-ta"
   +"description": "Một góc nhìn lạnh lùng về tình yêu"
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/images/Cover-2-1.png"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 0
   +"is_hot": 0
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": ""
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "8"
   +"type": 0
   +"published_at": "2020-09-30T14:16:42Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T08:11:09.917Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#380
    +"id": "8"
    +"name": "Khoa Học Thần Kinh"
    +"seo_title": "Khoa Học Thần Kinh"
    +"seo_description": ""
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => ""
    ]
    +"slug": "khoa-hoc-than-kinh"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  5 => {#381
   +"id": "1444"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": false
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Xì trét thế nào cho đúng?"
   +"slug": "xi-tret-the-nao-cho-dung"
   +"description": "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta bị so sánh với ai."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/images/FB_IMG_1600906920670_jpg.jpeg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 0
   +"is_hot": 0
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": ""
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2020-09-30T12:41:26Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T08:11:25.246Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#382
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
 ]
 +"loadmore": false
 +"tag": {#384
  +"id": "S1M0mhsMR"
  +"name": "khoa học thần kinh"
  +"slug": "khoa-hoc-than-kinh"
  +"encrypt": "a2hvYSBo4buNYyB0aOG6p24ga2luaA=="
 }
}